Formular për Aplikim

Gjinia:   Statusi Martesor:
Fotografia juaj


APLIKOJ PËR POZITËN / SEKTORIN
 • Menagjer / e
 • Furnizues / e
 • Kalkulant / Ark.Administrative
 • Depo

  DEPOIST

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për pranimin dhe sistemimin e mallit të arritur, organizimin e punëve në depo, mirëmbajtjen e rafteve dhe aseteve të depos.

 • Arkatare

  ARKATARE

  Përshkrimi i punës

  Arkatarja është përgjegjëse për të kryer transaksionet e blerjes së konsumatorëve ku e bartë përgjegjësinë për skenimin e artikujve, pajisjet e punës dhe shërbimin ndaj konsumatorëve.

 • Recepcioniste

  RECEPSIONISTE

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjëse për mbështjelljen e qantave te konsumatorëve, mbështetjen e aktiviteteve(shpërndarjen e fletushkave në recepsion), transmetimin e ankesave, mbështjelljen e dhuratave, mirëmbajtjen e vendit të punës si dhe mirëmbajtjen personale.

 • Sigurim
 • Specialist i mishit

  KASAP MISHI (specialist mishi)

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për pastrimin gjeneral të oborrit, mbikqyrjen e pakingut, mbjelljen e luleve, dekorimin e oborrit gjatë festave, përkujdesjen për ngrohjen e marketit si dhe grumbullimin e karrocave të konsumatorëve.

 • Oborrtar

  OBORRTAR

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për pastrimin gjeneral të oborrit, mbikqyrjen e pakingut, mbjelljen e luleve, dekorimin e oborrit gjatë festave, përkujdesjen për ngrohjen e marketit si dhe grumbullimin e karrocave të konsumatorëve.

 • Mirëmbajtës/e i/e higjienës

  MIRËMBAJTËSE

  Përshkrimi i punës

  Mirëmbajtësja është përgjegjëse për pastrimin e objektit (dysheme, xhama, WC, sektore)etj dhe mirëmbajtjen e pajisjeve të punës.

 • Sektori i Teknikës

  SEKTORIST/E TEKNIKËS

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për informimin e konsumatorëve me specifikat e artikujve, vendosjen e qmimeve, palimin estetik të artikujve, informimin rreth blerjes me këste dhe shërbim ndaj konsumatorëve.

 • Sektori i Amvisërisë/Lodra/Librari

  SEKTORIST/E AMVISËRI

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për palimin e mallit në rafte, vendosjen e qmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me palim dhe pastërti si dhe shërbimin ndaj konsumatorit.

 • Sektori i Frutave dhe Perimeve

  Arkatare

  Përshkrimi i punës

  Arkatarja është përgjegjëse për të kryer transaksionet e blerjes së konsumatorëve ku e bartë përgjegjësinë për skenimin e artikujve, pajisjet e punës dhe shërbimin ndaj konsumatorëve.

 • Sektori i Tekstilit

  SEKTORIST/E TEKSTIL

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për vendosjen e barkodave, palimin dhe ekspozimin estetik të artikujve, udhëzimin për numra, shërbimin ndaj konsumatorit si dhe mirëmbajtjen e pastërtisë së sektorit.

 • Sektori i Tekstilit Shtëpiak

  SEKTORIST/E TEKSTIL SHTËPIAK

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për vendosjen e barkodave, qmimeve, palimin dhe ekspozimin estetik të artikujve, shërbim ndaj konsumatorëve si dhe mirëmbajtjen e pastëritisë së sektorit.

 • Sektori i Veshëmbathjeve

  SEKTORIST/E VESHMBATHJE

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për vendosjen e barkodave, qmimeve, palimin dhe ekspozimin estetik të artikujve, udhëzimin për numra, shërbimin ndaj konsumatorëve si dhe mirëmbatjen e pastërtis së sektorit.

 • Sektori i Lëngjeve alkoolike/joalkoolike

  SEKTORIST I LËNGJEVE

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për palimin e artikujve në rafte, vendosjen e qmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me palim dhe pastërti si dhe është përgjegjës për shërbimin ndaj konsumatorit.

 • Sektori i Mishit të Freskët

  SHITËSE MISHI

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjëse për ekspozimin e mishit në vitrinë, vendosjen e qmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me pastërti si dhe për shërbim ndaj konsumatorëve.

 • Sektori i Produkteve të Bylmetit

  SEKTORIST/E BYLMET

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për palimin e artikujve në rafte, vendosjen e qmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me palim dhe pastërti, mirëmbajtjen e afateve nën përgjegjësi si dhe është përgjegjës edhe për shërbim ndaj konsumatorëve.

 • Sektori i Ushqimeve

  SEKTORIST

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për palimin e artikujve në rafte, vendosjen e cmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me palim dhe pastërti si dhe është përgjegjës edhe për shërbimin ndaj konsumatorit.

 • Sektori i Higjienës

  SEKTORIST/E HIGJIENËS

  Përshkrimi i punës

  Është përgjegjës për palimin e artikujve në rafte, vendosjen e qmimeve, mirëmbajtjen e sektorit me palim dhe pastërti, është përgjegjës edhe për shërbim ndaj konsumatorëve.

Ju lutem plotësoni informacionet lidhur me shkollimin tuaj
Emri i shkollës Vendi Drejtimi Filluar më Përfunduar më

Kurse, trajnime dhe seminare
Organizata Tema Filluar më Përfunduar më


Njohuri të tjera
Njohuri për gjuhët e huaja

  Shumë mirë Mirë Mjaftueshëm
Anglisht
Gjermanisht
Serbisht


 

Përvoja e punës:

Emri i kompanisë Pozita Data e fillimit Data e përfundimit Paga

Referencat:

Emri i kompanisë Emri, Mbiemri Pozita Nr telefonit